Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Croeso

Croeso i'r Ganolfan Cynefin newydd. Canolfan ymchwil a datblygu drawsddisgyblaethol yw hon sy'n arloesi gyda chymhwyso gwyddoniaeth gymhleth at bolisi cyhoeddus. Mae'n gynllun y credwn all fod o bwysigrwydd parhaol nid yn unig yn y Deyrnas Unedig ond ledled y byd.

Cysylltu â ni

Newyddiadurwr-ddinesydd

Diolch am ymweld â'r dudalen hon. Rydym yn casglu gwybodaeth am iaith a diwylliant Cymru, a lle Cymru ar y llwyfan rhyngwladol wrth iddi symud i'r cyfnod ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd. Rhoddir peth sylw hefyd i effaith Brexit. Ar sail y canlyniadau hyn, gobeithiwn gyflwyno disgrifiad o sefyllfa Cymru yn 2016 a thu hwnt.

Gellwch gofrestru hefyd i fod yn newyddiadurwr-ddinesydd [Be a citizen journalist]; Rhoddir tasgau pob pythefnos i chi a'ch cyd newyddiadurwyr-ddinasyddion, e.e. cyfweld rhywun o genhedlaeth eich neiniau a'ch teidiau i gael stori o'u plentyndod yr hoffent hwy ei throsglwyddo i genedlaethau'r dyfodol.

Newyddion

(12/04/16) Ddarlith agoriadol

Site footer